RASPORED

GRUPA: MINIONI

Utorak: 16:15 – 17:00

Četvrtak: 16:15 – 17:00

GRUPA: JUNIKORNI

Utorak:  17:00 – 18:00

Četvrtak: 17:00 – 18:00

GRUPA: SENIORI

Utorak: 15:30 – 16:15

Četvrtak: 15:30 – 16:15

Subota: 14:00 – 15:30